Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.
 
Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
 
Fleaty AB, org. Nr 559073-6541, Sundbybergs torg 1, 172 67 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom registrering och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.
 
Var lagras dina personuppgifter?
 
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.
 
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
 
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du registrerar dig eller gör beställningar på vår webbplats och mobilapplikation, är inloggad i appen och kör en körning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom;
● Förnamn
● Efternamn
● Telefonnummer
● Epost-adress
● Din plats
● Postadress
● Företagsnamn
● Företagets adress
● Företagets kontaktinformation
● IP-adress
● från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.
 

Hur använder vi dina personuppgifter?
 
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:
● Vid bearbetning av beställningar och returer i vår mobilapplikation
● Vid sms-aviseringar om leveransstatus
● Spåra körning för att säkerställa att leverans sker i bestämd tid
● Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
● Vid korrespondens om frågor och övrig information
● Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick
● Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
● Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
● Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.
 
Policy för platsanvändning
 
Fleatys affärsmodell är starkt beroende av transparensen i transporter.
Det innebär att om du vill verka i applikationssystemet som transportföretag och för att ta emot förfrågningar måste dina anställda ha en aktiverad Chaufför-mobilapp under arbetstid. För att optimera distributionen av förfrågningar, visa för dina förare relevant data på appens kartskärmar, för att övervaka transportprocesser och visa relevant data för våra kunder, behöver våra algoritmer uppdaterade och exakta platsdatauppdateringar (30 sekunders intervall för aktiva körningar, annars 5 minuter), oavsett om din förare för närvarande använder appen eller om den är i bakgrunden. Klientappar behöver enstaka platsuppdateringar för att kunna presentera relevant data på appens kartskärmar.
Fleaty kommer inte att samla in förarplatsinformation utanför arbetstid (förutom om du fortfarande har en aktiv körning vid arbetsdagens slut) eller om du inaktiverat din förarstatus, och kommer inte heller att använda din platsinformation för ändamål som inte anges här, och kommer inte heller att ge en inblick i din platsdata för vem som helst, förutom klienten för vilken du kör körningen.
 
Vilka är dina rättigheter?
 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.
 
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.
 
Borttagning av personuppgifter?
 
Som användare och kund kan du alltid ta bort dina uppgifter och konto via appen. Radering av personuppgifter sker i samspel med andra regelverk, vilket innebär att personuppgifter som vi enligt lag måste lagra i X antal år kommer att anonymiseras till den dag då de kan raderas fullständigt.
 
Personuppgiftsansvarig
 
Fleaty AB
Organisationsnummer: 559073-6541
Sundbybergs torg 1
172 67 Sundbyberg
Sverige
Telefon: 08-120 588 86
E-post: info@fleaty.com
Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2022-08-09.