Hesus tar hand om de olika produkterna som ska evakueras eller föras till din sida

Quart

En partner för dina evakueringar och dina bidrag

Hesus hjälper byggbranschens aktörer att optimera hanteringen av allt deras spillror och organiserar även leveransen av naturliga eller återvunna platsmaterial.

Filières de stockage de ISDND

Förorenad Mark

Så som KM, MKM, IFA och FA
Prise en charge des terres inertes

Inerta Jordar

Återfyllning, ombyggnad av stenbrott m.m
Prise en charge des déchets

Avfall

Betong, trä, plast, farligt avfall..
Prise en charge des matériaux et granulats

Bidrag av material

Vilken typ och kornstorlek som helst