Zarządzanie odpadami z rozbiórki

Quart

Ułatwienie zagospodarowania odpadów z placu budowy

Kompletne rozwiązania w zakresie utylizacji, zagospodarowania i odzysku odpadów z budowy, to nasze zobowiązanie wobec Ciebie.

Zadbamy o wszelkiego rodzaju odpady, obojętne lub zanieczyszczone, bez względu na to, czy można je poddać recyklingowi.

Prise en charge du béton

Beton

Prise en charge des gravats et déchets en mélange

Zmieszane odpady

Prise en charge du bois et verre

Drewno i szkło

Prise en charge des déchets verts

Odpady zielone

Prise en charge du platre

Gips

Prise en charge de l'amiante

Azbest

Prise en charge des enrobés

Mieszanki asfaltowe

Icone d'une fiole Erlenmeyer illustrant le traitement des matériaux suite à l'évacuation terres et déchets

Niebezpieczne produkty

Zintegrowane biuro, które analizuje Twoje potrzeby i znajduje odpowiednie obszary działalności

Diagnostic de pollution

Posiadamy własne biuro projektowe, składające się z inżynierów, którzy dokładnie sprawdzają badane zanieczyszczenia oraz możliwości zagospodarowania, aby zaoferować odpowiednią wycenę i metodę,w zależności od położenia geograficznego.

Te działania podejmowane są indywidualnie dla każdego rodzaju odpadów na twojej budowie.

Zarządzaj swoimi odpadami

Interface de la plateforme digitale Hesus Store, pour une gestion des études de sol optimale

Napisz, co potrzebujesz bezpośrednio na naszej platformie Hesus Store. Rejestracja jest bezpłatna

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!